Freshia

เว็บไซต์ พืชผล.com พัฒนาขึ้นเพื่อให้ชาวสวน ชาวไร่ เกษตรกร หรือพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง ได้มีตลาดกลางในการ ขาย หรือ ซื้อ ผลผลิตทางการเกษตร
ชาวสวน ชาวไร่ เกษตรกร หรือพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง สามารถ "สมัครสมาชิก" และ ลงประกาศ ซื้อ ขาย พืชผลทางการเกษตร ได้ ฟรี โดยไม่ต้องเสียเงิน
ผู้พัฒนาได้เห็นปัญหาการที่ ผู้ซื้อ (พ่อค้าแม่ค้าคนกลาง) ไม่ค่อยจะรู้จักกับสวน หรือเกษตรกร ไม่รู้ตลาด หรือไม่รู้จักคนซื้อผลผลิตของตนเอง
ผู้พัฒนาจึงคิดริเริ่ม หาวิธีการทำอย่างไรที่จะให้ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ได้รู้จักกัน จึงเกิดเป็นเว็บไชต์ พืชผล.com ขึ้นมา

ขอบคุณครับ
"ทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์"

  • สมัครสมาชิก ลงประกาศ ฟรี ที่ พืชผล.com !!
  • พ่อค้าคนกลางรอคุณอยู่ นำมาลงประกาศเลย
  • ปลูกแล้วไม่มีคนมาซื้อ นำมาลงขายที่ พืชผล.com
  • ผลผลิตไม่มีราคา นำมาขายที่นี่สิ จะได้มีตัวเลือก